Druk offsetowy

*Druk offsetowy* jest używany głownie do wydruku materiałów reklamowych
takich jak wizytówki, ulotki, katalogi, kalendarze, teczki ofertowe i wiele
innych produktów wykonanych zazwyczaj z papieru (papier offsetowy
(niepowlekany), papier kredowany błysk lub mat, karton jednostronnie lub
dwustronnie powlekany)  o gramaturze do 350 gr/m2. Druk offsetowy należy do
najbardziej zaawansowanego sprzętowo i działającego w skali przemysłowej.
Charakteryzuje się najwyższą rozdzielczością wydruku spośród technologii
druku, która dochodzi do 4800 DPI, jednak rozdzielczość zalecana do
wydruków offsetowych wynosi 300 DPI. Największe pole robocze maszyn
offsetowych dochodzi do B0 czyli 1000x1414mm

FORMATY PAPIERU

Rozmiary arkuszy papieru normuje międzynarodowa norma ISO 216, która obowiązuje również w Polsce. Poniższe formaty papieru używane są w biurach , przedsiębiorstwach czy w użytku domowym. Podstawowym wymiarem arkusza papieru jest format A4 o wymiarach 210×297 mm. Wykaz i rozmiary wszystkich formatów arkuszy w poniższej tabeli :

A – wielkość formatu jest obliczana według stosunku boków (1 do pierwiastka z 2) z zaokrągleniem do milimetrów; po złożeniu arkusza na pół krótszymi bokami do siebie uzyskuje się dwa arkusze o takiej samej proporcji boków co arkusz wyjściowy – format A1 jest zatem połową formatu A0, A2 połową A1, itd.

B – rozmiar tego formatu to średnia geometryczna dwóch pośrednich wymiarów formatu A (stosunek 1 do pierwiastka z 2), np. wymiary boków B1 są średnią geometryczną z boków A1 i A0

C – wymiary formatów C są średnią geometryczną z odpowiednich wymiarów A i B, np. format C2 jest średnią geometryczną z A2 i B2; formaty te odnoszą się zwykle do kopert:

Tabela formatów poligraficznych

Załącznik:

Formaty poligraficzne