dla użytkowników strony internetowej

dla użytkowników strony internetowej www.smprojket-skrok.pl
1.1/2018/05/27

ADMINISTRATOR DANYCH
ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych osobowych jest Krzysztof Skrok prowadzący działalność pod nazwą SM PROJEKT Krzysztof Skrok z siedzibą przy ul. Żbikowa 38 w Poznaniu (kod pocztowy 61-065), kontakt pod adresem smprojekt.skrok@gmail.com

 

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE I RETENCJA

cel przetwarzania podstaw prawa przetwarzania
z rozporządzenia nr 2016/679 (tzw. RODO)

okres przetwarzania

1) korzystanie ze strony internetowej i zapewnienie jej prawidłowego działania niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na prowadzeniu strony internetowej

2 lata od ostatnich odwiedzi strony

2) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – obrona interesów przedsiębiorcy

10 lat od zakończenia współpracy


ODBIORCY DANYCH
Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy usług IT (którzy świadczą usługi dla SM PROJEKT Krzysztof Skrok).

TWOJE PRAWA
W związku z tym, że przetwarzam Twoje dane osobowe, masz prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych,
5) wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie aby wejść i skorzystać z mojej strony internetowe. Bez podania swoich danych, nie możliwe nawiązanie połączenia i zapoznanie się z treścią stron www.